Ny teknik gör skillnad

Hörselföretagarna gör ny hörselteknik tillgänglig i Sverige

Inom Hörselföretagarna arbetar vi hårt med att göra den absolut senaste hörseltekniken tillgänglig på den svenska marknaden. Vi tycker det är viktigt att innovationer och tekniska framsteg kommer våra patienter tillgodo.

Upphandlingar av hörselhjälpmedel har minskat utbudet på den svenska marknaden

Regionernas system med stora upphandlingar av hörapparater har lett till att Sverige idag är ett ganska ointressant land för tillverkare av hörapparater. Man har sällan råd att lägga in de senaste och modernaste hörapparaterna i upphandlingar och vissa tillverkare har avvecklat sina svenska dotterbolag de senaste åren eller flyttat stora delar av verksamheten till andra nordiska länder. Problemet med att de modernaste hörapparaterna inte finns med i upphandlingar har lyfts bland annat av Inköpsrådet.

På grund av de pressade priserna saknas ofta de senaste hörapparaterna i upphandlingarna (Inköpsrådet, 2019 10 31)

Den tekniska utvecklingen internationellt går idag väldigt snabbt framåt. Nya hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel som exempelvis bygger på Artificiell Intelligens (AI) och maskinlärande lanseras kontinuerligt av olika tillverkare. Nya metoder att på distans prova ut och justera hörapparater likaså.

Vi inom Hörselföretagarna arbetar för att ny teknik inom hörselområdet snabbt görs tillgänglig på marknaden. Detta eftersom vi vet att många människor har väldigt stor nytta av dessa hjälpmedel i sina liv. Därför är vi för valfrihetssystem som Fritt Val av hjälpmedel eftersom det gör det möjligt för tillverkare att snabbare lansera nya produkter i Sverige.

Är alla hörapparater lika bra?

Tillverkare av hörapparater lanserar kontinuerligt nya plattformar av produkter. Man lägger ner miljarder kronor på forskning och utveckling av teknik till nya hörapparater. Numera sker nya lanseringar cirka vartannat eller var tredje år hos respektive tillverkare. Här uppdateras exempelvis mjukvara, processorkraft och nya tekniska lösningar på problem som riktverkan och förmåga att prestera i bullriga miljöer presenteras. För individen innebär det att de nya hörapparaterna helt enkelt fungerar bättre än tidigare.

Exempel 1. Danska Oticon presenterar skillnader mellan den nya plattformen More och den tidigare plattformen Opn S. Den nya plattformen More innebär att dessa hörapparater levererar 30% mer ljud till hjärnan och 15% ökning i taluppfattning.

Oticons nya plattform hörapparater (More) innebär mer ljud till hjärnan och ökad taluppfattning hos användaren

Den nya plattformen minskar också ansträngningen som krävs för att lyssna och det leder till att användare kommer ihåg mer vad som sagts. En hörapparat från plattformen More är bättre än motsvarande hörapparat från plattformen Opn S.

Exempel 2. När danska GN Resound lanserade Resound One så presenterade man data där den nya plattformen (One) har ett antal förbättrade funktioner gentemot den tidigare hörapparatplattfomen (Quattro). Exempelvis har One 50% högre processorkapacitet och 200% högre minneskapacitet än Quattro. Detta innebär att man kan utveckla ännu bättre system för riktverkan, återkopplingseliminering och dessutom en helt ny teknik där en extra mikrofon byggs in i högtalarenheten vilket är positivt för användares taluppfattning.

Nya innovativa hörapparater lanseras kontinuerligt internationellt. Här lösningen M&RIE där GN Resound byggt in en extra mikrofon i högtalarenheten

Genom att tekniken i de nya hörapparaterna hela tiden förbättras så fungerar de bättre än den tidigare generationen. När hörapparaterna fungerar ännu bättre så ökar användningen och kundnöjdheten. Inom Hörselföretagarna arbetar vi hårt för att ny teknik skall kunna komma våra patienter tillgodo.

Exempel 3. En av världens största tillverkare av hörapparater, amerikanska Starkey Hearing Technologies, har valt att inte vara med i svenska upphandlingar och deras hörapparater finns enbart tillgängliga på den privata marknaden och i regioner där det finns mer omfattande valfrihetssystem som i Stockholm och Skåne. Starkey har de senaste åren lanserat en rad nyheter vad gäller hörapparater som bygger på AI och är också först med uppladdningsbara allt-i-örat hörapparater. En funktion i deras produkter är att sensorer byggs in i hörapparaterna. På så vis kan exempelvis ett fallarm aktiveras vilket är väldigt bra om man är äldre och behöver daglig hjälp.

Nya tekniska lösningar som fallarm kan byggas in i moderna hörapparater

När hörapparatens fallarm är aktiverat så får anhöriga och omsorgspersonal direkt meddelande om att personen ramlat och är i behov av omedelbar tillsyn. Bor du på äldreboende eller är i behov av hemtjänst är detta en teknik som kan innebära att du snabbt kan få akut hjälp.

Exemplen ovan illustrerar att ny teknik inom hörselområdet gör skillnad i människors liv. Vi inom Hörselföretagarna är för system där innovationer och nya tekniska lösningar snabbt kan nå ut på marknaden. Detta eftersom vi vet att dessa produkter förbättrar människors livskvalitet och allmänhälsa.

Kontakta oss på Hörselföretagarna

Vill du veta mer om Hörselföretagarna och vår verksamhet?  Fyll i bifogade formulär eller kontakta ordförande i styrelsen:

Klas Johansson, ordforande@horselforetagarna.se

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.