Minskade vårdköer

Valfrihet i hörselvården ökar tillgängligheten och minskar vårdköerna

Hörselföretagarnas medlemsföretag gör det lätt för dig och dina anhöriga att snabbt få hjälp med olika hörselproblem. Du får kvalificerad rådgivning av legitimerade audionomer och får möjlighet att prova hörselhjälpmedel utifrån dina behov. 

Hörselföretagarnas medlemsföretag förbättrar dagligen människors livskvalitet och hälsa

I början av 2000-talet var väntetiderna i den svenska hörselvården väldigt långa. I många landsting kunde man få vänta upp till 3 år för att få hörapparater utprovade. Man talade också om Prioriterade respektive Oprioriterade patienter. Med Prioriterade menades barn, unga, yrkesverksamma, gravt hörselskadade och personer som redan hade hörapparat. Med Oprioriterade menades bland annat personer över 65 år som inte har hörapparat. Bilden nedan är från HRF’s årsrapport 2003 och illustrerade situationen i olika landsting i Sverige.

För bara några år sedan talades det om Prioriterade och Oprioriterade patienter inom svensk hörselvård. Hörselskadades Riksförbund (HRF), årsrapport 2003

För att hantera de långa vårdköerna började vissa landsting, exempelvis Stockholm, anlita privata utförare i början på 00-talet. Detta innebar att både tillgängligheten och valfriheten ökade. Köerna började minskas och även diskriminerande begrepp som Prioriterad/Oprioriterad togs bort. Genom att öka antalet utförare i en region och på en ort blir varje patient viktig och fler kan få nödvändig hörselvård så snabbt som möjligt.

Idag har Region Stockholm, Region Skåne, Region Uppsala och Region Östergötland infört vårdval inom hörselvården. Region Stockholm och Region Skåne har dessutom ytterligare valfrihetssystem för hörselhjälpmedel (Fritt Val av hjälpmedel). De regioner som har många utförare har i regel också de absolut kortaste köerna och högst tillgänglighet. Högst tillgänglighet i Sverige har Region Stockholm. Region Stockholm är också den region där högst andel personer med hörselnedsättning också får hjälp med hörapparater och andra hörselhjälpmedel i Sverige. När antalet utförare ökar så blir karriärmöjligheterna större. Möjligheten att starta eget eller byta arbetsgivare är störst i Stockholm och Skåne som har utbyggda valfrihetssystem inom hörselvården. I dessa två regioner arbetar idag många audionomer och här är väntetiderna på många kliniker bara någon vecka.

I andra delar av Sverige är situationen mer problematisk. Vissa regioner har fortfarande väntetider på upp till 3 år på att få hörapparater utprovade. Detta innebär ett stort och onödigt lidande för många. Bilden nedan är från ett reportage från TV4.

Väntetiderna på att få hörapparater är i vissa regioner fortfarande upp till 3 år (TV4, 2021 06 12)

Hörselföretagarna är för valfrihet inom svensk hörselvård. Vi är för att audionomernas status som yrkesgrupp ökar och att du som patient enkelt skall kunna få testa din hörsel och få hjälp med hörapparater så snabbt som möjligt om du är i behov av detta. Genom att fler får hjälp snabbare så ökar våra patienters livskvalitet och allmänhälsa. Regionernas kostnader för exempelvis demensvård kommer på sikt också att minska. Detta eftersom obehandlade hörselnedsättningar är den faktor du själv kan påverka med störst effekt vad gäller att hindra och senarelägga demensutveckling. Valfrihet inom hörselvården är bra för både individen och samhället både på kort och lång sikt.

Kontakta oss på Hörselföretagarna

Vill du veta mer om Hörselföretagarna och vår verksamhet?  Fyll i bifogade formulär eller kontakta ordförande i styrelsen:

Klas Johansson, ordforande@horselforetagarna.se

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.