Hörselföretagarna i Sverige

Hörselföretagarna är en förening som arbetar för ett mer jämlikt hörselsverige. Vårt mål är att som privata vårdgivare ge alla med en hörselnedsättning tillgång till kvalitativ hörselvård och därmed ökad livskvalitet. #jämlikthörselsverige

Hörselföretagarna i korthet:

 • Arbetar aktivt för att utöka valfrihetsreformer – både Vårdval och Fritt val av hjälpmedel
 • Driver hörselbranschens utvecklings- och kvalitetsarbete
 • Bevakar att medlemsföretagen följer föreningens antagna värdegrund
 • Verkar för att stärka och höja den legitimerade audionomens kompetens
 • Våra medlemsföretag driver allt ifrån en klinik till forskning och utveckling av hörselhjälpmedel
Pratbubbla

Vårdval och Fritt val ger:

 • Korta väntetider
 • Fler hörselmottagningar innebär valfrihet för patienten
 • Flera rehabiliteringar
 • Bättre processer och teknik
 • Ny teknik kommer snabbare patienter tillgodo
 • Friare valet ger bättre nytta och funktion
Pratbubbla

Hörselföretagarna i siffror

 • Våra medlemsföretag provar idag ut 31% av alla hörapparater i Sverige
 • Våra medlemmar har cirka 420 anställda 
 • Varje månad möter våra medlemmar tiotusentals klienter/brukare
 • Våra 21 medlemsföretag finns i hela Sverige utspridda på 103 kliniker

Nyheter

3 av 10 med nedsatt hörsel söker inte hjälp

23 maj, 2022

I en ny Novus-undersökning frågade man ett antal svenskar om deras vanor och inställning till hörselhjälpmedel. I undersökningen konstateras att 3 av 10 som hör dåligt inte har sökt hjälp. Bland män mellan 45-64 år är den siffran runt 50%. Att många väntar länge med att söka hjälp för sina hörselproblem är väl känt. Det […]

Läs mer

Långa väntetider till hörselvården efter Covid-19

17 maj, 2022

Efter pandemin har väntetiderna inom hörselvården ökat. Exempelvis rapporterar Barometern att väntetiden i Kalmar är runt 15 månader och i Oskarshamn 7 månader. Många söker hjälp efter att ha varit hemma under cirka två år samt brist på audionomer är några förklaringar till detta.

Läs mer

Lång väntan på hörapparat kan öka risken för demens

12 mars, 2022

I ett reportage i P4 Västernorrland lyfter man problemet att långa väntetider för utprovning av hörapparater kan öka risken för demens. Man talar i reportaget om väntetider på upp till 18 månader. Tillgänglighet och en hög servicenivå är något vi på Hörselföretagarna arbetar för. Att öppna upp för både offentliga och privata aktörer ökar tillgängligheten […]

Läs mer

Lyssna säkert och hör i hela ditt liv

27 februari, 2022

Enligt WHO riskerar drygt 1 miljard unga människor utveckla hörselskador på grund av att man utsätts för höga ljud under lång tid. Genom ett säkert lyssnande via volymspärrar, ljudvila, användande av hörselskydd och medvetenhet om tidiga signaler på hörselproblem så kan hörselskadorna minskas i samhället. Under World Hearing Day 3/3 så lyfter man frågan med […]

Läs mer

Med anledning av World Hearing Day idag vill Hörselföretagarna uppmärksamma vikten av tillgänglighet och valfrihet inom hörselvården

3 mars, 2021

Tillgänglighet och valfrihet inom hörselvården minskar kostnaderna för demenssjukdomar i Stockholms län Vill man minska risken för att utveckla demens så är nedsatt hörsel den faktor, som du själv kan påverka, som har störst effekt[1]. Att börja behandla nedsatt hörsel när den uppstår förbättrar prognosen, vad gäller att inte utveckla demens, längre fram. I Lancet-studien […]

Läs mer

Med anledning av reportaget som sändes i P1, Plånboken, den 24 november, vill vi bemöta de frågor från Hörselföretagarnas sida

26 november, 2020

Hörselföretagarna är en förening som arbetar för ett mer jämlikt hörselsverige. Vårt mål är att som privata vårdgivare erbjuda alla med en hörselnedsättning tillgång till kvalitativ hörselvård och därmed bidra till ökad livskvalitet. Alla audionomer i Sverige har legitimation via Socialstyrelsen och som yrkeskår arbetar de under sin etiska kod. Som experter inom hörsel planeras […]

Läs mer

Ökad tillgänglighet kräver fler aktörer – se kortfilmen från Almedalen 2019

10 september, 2019

Om du ska öka tillgängligheten behöver du fler aktörer på marknaden” – sammanfattar Mona Boström från seminariet i Almedalen 2019. Se filmen (2:18) där politiker och experter ger uttryck för nuläget inom dagens hörselvård.  

Läs mer

”Det examineras för få audionomer” – Debattartikeln i Dagens Medicin

27 maj, 2019

Varje år examineras för få audionomer. ”Den yttersta ansvaret för att tillgodose hörselvårdens kompetensförsörjning ligger på lärosätena”. Det skriver Eva Halén. Läs hela debattartikeln på Dagens Medicin.

Läs mer

Mona Boström – ”Vårdvalet har medverkat till ökad tillgänglighet”

10 juli, 2018

Mona Boström menar att fakta visar att vårdval och Fritt val starkt bidrar till målsättningen om den bästa hörselvården för patienterna. Läs debattartikeln i Dagens Medicin.

Läs mer

Hörselföretagarna: Utvärdering visar att vårdval och Fritt val lett till kortare vårdköer och ökad nöjdhet

2 juli, 2018

Kortade vårdköer, bättre service och bemötande samt tillgång till ett brett sortiment av hörapparater är några av slutsatserna i Hörselföretagarnas utvärdering av vårdval och Fritt val. Hörselföretagarna har anlitat en av Sveriges mest erfarna kommun- och landstingsdirektörer, Mona Boström, för att analysera resultatet av införandet av vårdval och Fritt val på hörselområdet samt komma med […]

Läs mer

Kontakta oss

Vill du anmäla ditt företag till att bli medlem i branschföreningen fyll i bifogade formulär, då kan du också kontakta ordförande i styrelsen:

Klas Johansson, ordforande@horselforetagarna.se

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.