Publicerad den Lämna en kommentar

Med anledning av reportaget som sändes i P1, Plånboken, den 24 november, vill vi bemöta de frågor från Hörselföretagarnas sida

Hörselföretagarna är en förening som arbetar för ett mer jämlikt hörselsverige. Vårt mål är att som privata vårdgivare erbjuda alla med en hörselnedsättning tillgång till kvalitativ hörselvård och därmed bidra till ökad livskvalitet. Alla audionomer i Sverige har legitimation via Socialstyrelsen och som yrkeskår arbetar de under sin etiska kod. Som experter inom hörsel planeras alltid rehabiliteringen utifrån patientens bästa och behov. De individuella planen bygger på hela individens livssituation. Som all annan hälso- och sjukvårdsverksamhet ställer även vårdvalsystemet i Sverige omfattande informationskrav på vårdgivare. Vårdgivaren ska bland annat informera om de valmöjligheter som individen har innan man går vidare med sin rehabilitering. Både regionens upphandlade sortiment och vad som kan skaffas som Fritt val av hjälpmedel (i de Regioner som Fritt val systemet finns) är de valmöjligheter som presenteras. Informationen skall vara både skriftlig och muntlig, trots detta kan missförstånd uppstå. Vi som förening kan självklart inte kommentera enskilda ärenden. Det är naturligtvis mycket olyckligt när den enskilda individen inte känner sig informerad. Hörselföretagarnas medlemsföretag hjälper dagligen hundratals patienter med sin hörsel runtom i Sverige och gör alltid sitt yttersta för att erbjuda en god tillgänglighet och säker hörselvård.

Hörselupplevelsen är individuell och varierar från individ till individ. Den tekniska utvecklingen har kommit långt de senaste 10 åren och dagens hjälpmedel är avancerade datorer. Teknisk utveckling och forskningen bakom varje framsteg är en kostsam process och valmöjligheter inom olika hörapparatmodeller blir större där även skillnader i funktionalitet och priser är faktorer som alltid funnits med. Denna utveckling möjliggör hörsellösningar baserad på var och ens behov och önskemål. Det är en enorm styrka att kunna erbjuda funktionalitet och prestanda som motsvarar vårdbehovet. Oavsett val av teknisk lösning är det dock alltid individens behov som ligger till grund för hörselrehabiliteringen.

I tider som dessa, när fysisk distansering är kritiskt är hörselvård och teknisk rehabilitering avgörande för att minska social isolering vilket kan få stora konsekvenser i samhället och för enskilda individer.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Hörselföretagarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *