Om Hörselföretagarna

Om Hörselföretagarna

Hörselföretagarna i Sverige ekonomisk förening

Hörselföretagarna i Sverige bildades 2014 och är en ideell ekonomisk förening.

Hörselföretagarna verkar för innovationer och entreprenörskap inom svensk hörselvård. I regioner med Vårdval tar privata mottagningar idag emot en majoritet av regionens patienter. Offentliga vårdvalsavtal för hörsel (auktorisation) finns idag i Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland och Region Uppsala. Dessa regioner präglas av hög tillgänglighet, korta väntetider och valfrihet för patienterna. Genom att det finns en mångfald av utförare innebär det också bättre karriärmöjligheter för audionomer och andra yrkesgrupper inom hörselområdet i regionen. 

Region Stockholm och Region Skåne använder också Fritt val som komplement till Vårdval, dvs en rekvisition (hörselcheck) så patienten själv kan välja och finansiera hörselhjälpmedlet. På så vis kan man som patient få tillgång till den absolut senaste hörseltekniken på marknaden. 

Hörselföretagarna arbetar med påverkan gällande de regionala avtalen men samarbetar också med audionomutbildningarna, lokala patientorganisationer och andra intressegrupper. Vi skulle gärna se att fler regioner väljer vårdvalsmodellen, då vi tror att det är bra för utvecklingen till en mer jämlik hörselvård i Sverige.

Värdegrund Hörselföretagarna

Styrelse

Styrelsen väljs årligen vid föreningens årsmöte, medlemsföretag kallas till årsmötet senast 4 veckor innan mötet. Vald styrelse skall spegla medlemsföretagen i storlek, geografisk lokalisering och verksamhet. Nedan följer en presentation av Hörselföretagarnas styrelse. 

klas.j

Ordförande: Klas Johansson, Eartech Hörselkliniker AB. Mail: kj@eartech.se

jamie

Vice Ordförande: Jamie Hammarwall (leg. audionom), Sonova Retail Sweden AB. Mail: jamie.hammarwall@audionova.se

ezgi-eriksson

Kassör: Ezgi Eriksson, Audika AB. Mail:  ezer@audika.se

mahsa-horselforetagarna

Styrelseledamot: Mahsa Pourheidari (leg. audionom), Audika AB. Mail: mpou@audika.se

boris

Styrelseledamot: Boris Jurisic (leg. audionom), Sonova Retail Sweden AB. Mail: boris.jurisic@sonova.com

Medlemsföretag

Hörselföretagarnas medlemsföretag finns representerade över hela Sverige. Bland våra medlemmar finns både ägarledda enmansföretag och kedjor av hörselkliniker. Nedan följer en presentation av Hörselföretagarnas medlemsföretag i bokstavsordning.