Om föreningen

Om hörselföretagarna
– Hörselföretagarna i Sverige ekonomisk förening

Hörselföretagarna i Sverige bildades 2014 och är en ideell ekonomisk förening.

Vi vill tro att privat hörselvård är här för att stanna. I regioner/landsting med Vårdval tar privata mottagningar idag emot en majoritet av regionens patienter. Offentliga vårdvalsavtal för hörsel (auktorisation) finns idag i Region Skåne (RS), Stockholms läns landsting (SLL), Region Östergötland och Region Uppsala.

SLL och RS använder också Fritt val som komplement till Vårdval, dvs en rekvisition (hörselcheck) så patienten själv kan välja och finansiera hörselhjälpmedlet.

Hörselföretagarna arbetar med påverkan gällande de regionala avtalen men samarbetar också med audionomutbildningarna, lokala patientorganisationer och andra intressegrupper. Vi skulle gärna se att fler regioner/landsting väljer vårdvalsmodellen, då vi tror att det är bra för utvecklingen till en mer jämlik hörselvård i Sverige.

Värdegrund Hörselföretagarna

Styrelsen

Styrelsen väljs årligen vid föreningens årsmöte, medlemsföretag kallas till årsmötet senast 4 veckor innan mötet:

Aktuell styrelse är:

  • Vice Ordförande Magnus Eriksson (leg. audionom), Hörbart AB
  • Kassör Mikael Andersson Huss, Audionova
  • Styrelseledamot Åsa Nilsson (leg. audionom), Audika AB
  • Styrelseledamot Annette Vahér (leg. audionom), Audionommottagningen i Landskrona AB
  • Styrelseledamot Lena Aschenbrenner (leg. audionom), Audionova

Medlemsföretagen är:

Styrelsen ska spegla medlemsföretagens spridning i storlek, geografiskt mm.