Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselföretagarna och HRF Stockholms län om vilka utmaningar hörselvården står inför 2025

Under 2025 planeras ett nytt system för primär hörselrehabilitering i Region Stockholm. Här kommer bland annat nuvarande system för Fritt val av hjälpmedel att tas bort. Under det kommande året skall ett nytt förfrågningsunderlag utarbetas. Hörselvården i Stockholm är idag kraftigt underfinansierad och vi står redan idag inför en situation med en nationell audionombrist och en åldrande befolkning. I ett gemensamt brev till den politiska ledningen lyfter idag Hörselföretagarna och Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Stockholms län ett antal utmaningar vi ser framöver för hörselvården i Region Stockholm. Hela brevet finns nedan:

Brev Region Stockholm oktober 2023

Publicerad den Lämna en kommentar

3 av 10 med nedsatt hörsel söker inte hjälp

I en ny Novus-undersökning frågade man ett antal svenskar om deras vanor och inställning till hörselhjälpmedel. I undersökningen konstateras att 3 av 10 som hör dåligt inte har sökt hjälp. Bland män mellan 45-64 år är den siffran runt 50%. Att många väntar länge med att söka hjälp för sina hörselproblem är väl känt. Det många inte känner till är att olika typer av hälsoproblem är kopplade till obehandlade hörselskador. Exempel är nedsatt kognitiv förmåga, minskad livskvalitet, ökad ångest och depression men också ökad risk för demens.

Att komma igång och behandla sin nedsatt hörsel är viktigt. Detta har stor betydelse för folkhälsan.

En sammanfattning av undersökningen hittar ni här. På morgonens TV4 gjordes ett reportage om detta som ni hittar här.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lång väntan på hörapparat kan öka risken för demens

I ett reportage i P4 Västernorrland lyfter man problemet att långa väntetider för utprovning av hörapparater kan öka risken för demens. Man talar i reportaget om väntetider på upp till 18 månader. Tillgänglighet och en hög servicenivå är något vi på Hörselföretagarna arbetar för. Att öppna upp för både offentliga och privata aktörer ökar tillgängligheten och minskar väntetiden för att för hörapparater utprovade.

Publicerad den Lämna en kommentar

Med anledning av reportaget som sändes i P1, Plånboken, den 24 november, vill vi bemöta de frågor från Hörselföretagarnas sida

Hörselföretagarna är en förening som arbetar för ett mer jämlikt hörselsverige. Vårt mål är att som privata vårdgivare erbjuda alla med en hörselnedsättning tillgång till kvalitativ hörselvård och därmed bidra till ökad livskvalitet. Alla audionomer i Sverige har legitimation via Socialstyrelsen och som yrkeskår arbetar de under sin etiska kod. Som experter inom hörsel planeras alltid rehabiliteringen utifrån patientens bästa och behov. De individuella planen bygger på hela individens livssituation. Som all annan hälso- och sjukvårdsverksamhet ställer även vårdvalsystemet i Sverige omfattande informationskrav på vårdgivare. Vårdgivaren ska bland annat informera om de valmöjligheter som individen har innan man går vidare med sin rehabilitering. Både regionens upphandlade sortiment och vad som kan skaffas som Fritt val av hjälpmedel (i de Regioner som Fritt val systemet finns) är de valmöjligheter som presenteras. Informationen skall vara både skriftlig och muntlig, trots detta kan missförstånd uppstå. Vi som förening kan självklart inte kommentera enskilda ärenden. Det är naturligtvis mycket olyckligt när den enskilda individen inte känner sig informerad. Hörselföretagarnas medlemsföretag hjälper dagligen hundratals patienter med sin hörsel runtom i Sverige och gör alltid sitt yttersta för att erbjuda en god tillgänglighet och säker hörselvård.

Hörselupplevelsen är individuell och varierar från individ till individ. Den tekniska utvecklingen har kommit långt de senaste 10 åren och dagens hjälpmedel är avancerade datorer. Teknisk utveckling och forskningen bakom varje framsteg är en kostsam process och valmöjligheter inom olika hörapparatmodeller blir större där även skillnader i funktionalitet och priser är faktorer som alltid funnits med. Denna utveckling möjliggör hörsellösningar baserad på var och ens behov och önskemål. Det är en enorm styrka att kunna erbjuda funktionalitet och prestanda som motsvarar vårdbehovet. Oavsett val av teknisk lösning är det dock alltid individens behov som ligger till grund för hörselrehabiliteringen.

I tider som dessa, när fysisk distansering är kritiskt är hörselvård och teknisk rehabilitering avgörande för att minska social isolering vilket kan få stora konsekvenser i samhället och för enskilda individer.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Hörselföretagarna

Publicerad den Lämna en kommentar

Ökad tillgänglighet kräver fler aktörer – se kortfilmen från Almedalen 2019

Om du ska öka tillgängligheten behöver du fler aktörer på marknaden” – sammanfattar Mona Boström från seminariet i Almedalen 2019. Se filmen (2:18) där politiker och experter ger uttryck för nuläget inom dagens hörselvård.