Publicerad den Lämna en kommentar

3 av 10 med nedsatt hörsel söker inte hjälp

I en ny Novus-undersökning frågade man ett antal svenskar om deras vanor och inställning till hörselhjälpmedel. I undersökningen konstateras att 3 av 10 som hör dåligt inte har sökt hjälp. Bland män mellan 45-64 år är den siffran runt 50%. Att många väntar länge med att söka hjälp för sina hörselproblem är väl känt. Det många inte känner till är att olika typer av hälsoproblem är kopplade till obehandlade hörselskador. Exempel är nedsatt kognitiv förmåga, minskad livskvalitet, ökad ångest och depression men också ökad risk för demens.

Att komma igång och behandla sin nedsatt hörsel är viktigt. Detta har stor betydelse för folkhälsan.

En sammanfattning av undersökningen hittar ni här. På morgonens TV4 gjordes ett reportage om detta som ni hittar här.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lång väntan på hörapparat kan öka risken för demens

I ett reportage i P4 Västernorrland lyfter man problemet att långa väntetider för utprovning av hörapparater kan öka risken för demens. Man talar i reportaget om väntetider på upp till 18 månader. Tillgänglighet och en hög servicenivå är något vi på Hörselföretagarna arbetar för. Att öppna upp för både offentliga och privata aktörer ökar tillgängligheten och minskar väntetiden för att för hörapparater utprovade.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lyssna säkert och hör i hela ditt liv

Enligt WHO riskerar drygt 1 miljard unga människor utveckla hörselskador på grund av att man utsätts för höga ljud under lång tid. Genom ett säkert lyssnande via volymspärrar, ljudvila, användande av hörselskydd och medvetenhet om tidiga signaler på hörselproblem så kan hörselskadorna minskas i samhället. Under World Hearing Day 3/3 så lyfter man frågan med att många unga lyssnar mycket och länge på hög volym. 

“Det här är problem som vi ser i Sverige också. Många unga lyssnar på alldeles för hög volym på sina mobiltelefoner vilket leder till hörselproblem senare i livet”, säger Dr. Dan Bagger-Sjöbäck, tidigare professor i Öron-Näsa-Hals sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset. “Lyssna säkert och använd hörselskydd så skyddar du din hörsel och kan höra bättre i hela ditt liv” fortsätter Bagger-Sjöbäck.

Genom volymspärrar på din mobiltelefon kan du minska ljudvolymen i dina hörlurar

Den 3:e mars 2022 är det World Hearing Day vilken arrangeras av WHO (World Health Organization). Temat är “To hear for life, listen with care!”. WHO vill uppmärksamma att många barn och ungas hörsel är exponerad för höga ljud och långvarigt lyssnade via exempelvis mobiltelefoner. Nära 50% av världens unga människor, mellan 12-35 år, riskerar att utveckla hörselskador på grund av att man utsätts för höga ljud under lång tid i sitt liv. Totalt handlar det om 1,1 miljarder unga människor runt om i världen som är i riskzonen.

Eric Ankarberg, Leg. Audionom och styrelseledamot i Hörselföretagarna, ger nedan några praktiska tips för ett mer säkert lyssnade.

  1. Lyssna inte på för hög volym och håll nere tiden du lyssnar
  2. Sänk volymen om andra hör vilken musik du spelar med hörlurar på
  3. Använd volymspärr på mobilen och läsplattan
  4. Skapa ljudvila. Trötta inte ut dina öron
  5. Använd alltid hörselskydd på festival eller konsert
  6. Var uppmärksam på din hörsel. Märker du att du hör sämre eller det piper eller susar i öronen och det inte går över bör du söka hjälp hos din vårdcentral eller audionom

Genom att använda hörselskydd kan du minska risken för hörselskador

Genom ett mer säkert lyssnande och mer frekvent användande av hörselskydd kan riskerna för hörselproblem minskas. Tveka heller inte att söka hjälp för dina hörselproblem och få kvalificerad rådgivning om vad du kan göra för att skydda din hörsel, lyssna säkert och få tips för att höra bättre.

Hörselföretagarna är en förening som arbetar för ett mer jämlikt hörselsverige. Vårt mål är att som privata vårdgivare ge alla med en hörselnedsättning tillgång till kvalitativ hörselvård och därmed ökad livskvalitet. Hörselföretagarna har 23 medlemsföretag över hela Sverige. Våra medlemsföretag arbetar både med prevention och rehabilitering av hörselskador. 

Kontaktpersoner:

Klas Johansson, ordförande Hörselföretagarna. Telefon: 070-4411070. Mail: ordforande@horselforetagarna.se

Ezgi Eriksson, kassör Hörselföretagarna. Telefon: 072-3893309