Publicerad den

Värna brukarens rätt att själv välja hörselhjälpmedel

Debattartikel i Dagens Medicin

Vårdvalet har bidragit till att det finns en mångfald av hörselmottagningar och väntetiderna har kortats. Om Fritt val urholkas kommer det att få mycket negativa konsekvenser. Läs hela artikeln på Dagens Medicin.

Länk till hela artikeln